การรับประกัน

  • ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  • โทรศัพท์ถูกโจรกรรม

การประกันภัยขยายระยะเวลาการรับประกันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Extended Warranty)

เครื่องใช้ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ทรัพย์สินเหล่านี้ มีความเสี่ยงมากมายที่ต้องเผชิญ ที่สำคัญเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด อุบัติเหตุแตกหักเสียหาย หน้าจอแตก เครื่องตกน้ำ ของเหลวเข้าเครื่อง การถูกโจรกรรม เหล่านี้คือเหตุการณ์ที่ ไม่อาจล่วงรู้ได้ แต่…เมื่อเกิดขึ้นความเสียหายย่อมเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ไอแคร์ประกันภัย…. พร้อมรับความเสี่ยง จากความเสียหายเหล่านี้แทนท่าน เพราะเรา มีกรมธรรม์ประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครอง ครอบคลุมความเสียหายเหล่านี้ อย่าแบกรับความเสี่ยงไว้เอง ให้การประกันภัยแบกรับและแบ่งเบา

สนใจ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • 0-2105-4689

  • ici@icare-insurance.com

549/1 ชั้นที่ 1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (10260)

แหล่งข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัวกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เกี่ยวกับเรา

ฐานะการเงิน


ช่องทางติดต่อ

0-2105-4689

2023 © All right reserved by iCare Insurance