การรับประกัน

  • ความเสียหายจากอุบัติเหตุ

ประกันภัยเดินทาง (Travel Accident)

การเดินทางยุค New Normal มีองค์ประกอบมากมายที่จะต้องป้องกัน ดูแลเพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุ ที่ผู้เดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในประเทศ หรือต่างประเทศ ต้องให้ความสำคัญ และบริหารจัดการ

ไอแคร์ประกันภัย… มีแบบประกันภัยเกี่ยวกับการเดินทางที่ครบถ้วนครอบคลุมทั้งความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุ ตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวออกจากบ้านพักอาศัย จนกระทั่งกลับถึงบ้าน อย่าปล่อยให้การเดินทางมีเรื่องต้องกังวล ให้ไอแคร์ประกันภัยรับภาระความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนเหล่านั้นแทนคุณ เพื่อความสุขที่ครบถ้วนในช่วงเวลาเดินทาง

สนใจ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • 0-2105-4689

  • ici@icare-insurance.com

549/1 ชั้นที่ 1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (10260)

แหล่งข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัวกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เกี่ยวกับเรา

ฐานะการเงิน


ช่องทางติดต่อ

0-2105-4689

2023 © All right reserved by iCare Insurance