การรับประกัน

  • ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินทางธุรกิจ

ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risks)

การประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะกิจการขนาดใด เจ้าของธุรกิจ มีกิจกรรมมากมายที่ต้องรับมือ และเตรียมความพร้อม ความเสี่ยงภัย เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องมีแผนบริหารจัดการที่ครบถ้วน ครอบคลุม ภัยจากธรรมชาติ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ อุบัติเหตุต่าง ๆ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า เหล่านี้คือตัวอย่างของความเสี่ยงภัยที่ธุรกิจ ห้างร้านต่าง ๆ ต้องเผชิญ

ไอแคร์ประกันภัย… มีแบบประกันภัยที่ครอบคลุมความเสี่ยงภัยเหล่านี้ ซึ่งท่านเจ้าของธุรกิจ สามารถผลักภาระความเสี่ยงภัยให้กับแบบประกันภัย ที่ไอแคร์ประกันภัยมีไว้รองรับความเสี่ยงเหล่านั้น ด้วยราคาเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงที่เจ้าของธุรกิจต้องเผชิญโปรดใช้เวลากับแผนทางธุรกิจที่ท่านมีทิ้งภาระความเสี่ยงให้ ไอแคร์ประกันภัยรับภาระ

สนใจ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • 0-2105-4689

  • ici@icare-insurance.com

549/1 ชั้นที่ 1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (10260)

แหล่งข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัวกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เกี่ยวกับเรา

ฐานะการเงิน


ช่องทางติดต่อ

0-2105-4689

2023 © All right reserved by iCare Insurance