การรับประกัน

  • คุ้มครองจากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์
  • คุ้มครองตั้งแต่การบาดเจ็บ ทุพพลภาพ ไปจนถึงเสียชีวิต

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (ประกันภัย พรบ.)

การประกันภัย พรบ. เป็นการประกันที่เจ้าของรถทุกคันต้องจัดให้มีเพราะเป็นบทบัญญัติของกฎหมาย ประกัน พรบ.ให้ความคุ้มครองในกรณีอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถยนต์แล้วก่อให้เกิด

  • การบาดเจ็บ การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร
  • ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ และ
  • ร้ายแรงที่สุดคือการเสียชีวิต

อย่าลืม…ประกันภัย พรบ. เป็นการประกันภัยที่ต้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย

สนใจ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • 0-2105-4689

  • ici@icare-insurance.com

549/1 ชั้นที่ 1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (10260)

แหล่งข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัวกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เกี่ยวกับเรา

ฐานะการเงิน


ช่องทางติดต่อ

0-2105-4689

2023 © All right reserved by iCare Insurance