การรับประกัน

  • คุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย
  • คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม แบบพิเศษ สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย

กรมธรรม์คุ้มครองครอบคลุมดังนี้

  • คุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย ในฐานะผู้ป่วยใน (IPD)
  • คุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (สูงสุดไม่เกิน 15 ครั้ง) ยกเว้นการแพ้วัคซีน
  • คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถ จักรยานยนต์)

สนใจ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • 0-2105-4689

  • ici@icare-insurance.com

549/1 ชั้นที่ 1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (10260)

แหล่งข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัวกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เกี่ยวกับเรา

ฐานะการเงิน


ช่องทางติดต่อ

0-2105-4689

2023 © All right reserved by iCare Insurance