การรับประกัน

  • ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งก่อสร้าง
  • ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่จัดเก็บ
  • ทรัพย์สินที่จัดเก็บถูกโจรกรรม

ประกันเกี่ยวกับทรัพย์สิน (Property)

บ้านพักอาศัย คอนโด หรือสถานที่ใด ๆ ก็ตามที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย รวมถึงทรัพย์สินที่จัดเก็บ หรือติดตั้งอยู่ในสถานที่เหล่านั้น ล้วนเผชิญกับความเสี่ยงไฟไหม้ ฟ้าผ่า การถูกโจรกรรมของมีค่า เสียหายจากภัยธรรมชาติ น้ำท่วม แผ่นดินไหว

ไอแคร์ประกันภัย… มีแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยทั้งตัวอาคารสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สิน เครื่องใช้ที่อยู่ภายในบ้าน และคอนโดมิเนียม ที่คุ้มครองครบทุกภัย เช่น อุบัติเหตุจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ความเสียหายจากควัน ภัยเนื่องจากน้ำ รวมถึงภัยธรรมชาติ ลูกเห็บ ลมพายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม รวมถึงคุ้มครองถึงความเสี่ยงอื่น ๆ เช่น สิ่งของมีค่า จากการโจรกรรม ความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า กระจกที่ติดตั้ง และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

สนใจ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • 0-2105-4689

  • ici@icare-insurance.com

549/1 ชั้นที่ 1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (10260)

แหล่งข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัวกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เกี่ยวกับเรา

ฐานะการเงิน


ช่องทางติดต่อ

0-2105-4689

2023 © All right reserved by iCare Insurance