การรับประกัน

  • ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลจากอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ (Personal Accident)

ไอแคร์ประกันภัย… มีแบบประกันอุบัติเหตุ ที่ออกแบบมาเพื่อรับภาระความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุ อันเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความคาดหมาย ไม่พึงประสงค์ของผู้คน แบบประกันของไอแคร์ ครอบคลุมอุบัติเหตุต่าง ๆ รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ ไม่ต้องตรวจสุขภาพในการซื้อประกันอุบัติเหตุ ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง

สนใจ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • 0-2105-4689

  • ici@icare-insurance.com

549/1 ชั้นที่ 1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (10260)

แหล่งข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัวกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เกี่ยวกับเรา

ฐานะการเงิน


ช่องทางติดต่อ

0-2105-4689

2023 © All right reserved by iCare Insurance