การรับประกัน

  • ความเสียหายทางน้ำ
  • ความเสียหายจากการขนส่ง

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine)

ผู้ประกอบการ นำเข้า - ส่งออกสินค้า ไม่ว่าจะขนส่งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ ขนโดยรถยนต์ รถไฟ กระทั่งการขนส่งทางไปรษณีย์ รวมถึงธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายระหว่างประเทศ การต้องมีประกันภัยการขนส่ง ถือเป็นปัจจัยสำคัญและมีประโยชน์ยิ่งต่อผู้ประกอบธุรกิจในด้านนี้ เพราะเมื่อเกิดความเสียหายใดขึ้น ประกันภัยการขนส่งจะเข้ามาชดเชยความสูญเสียทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ…. สินค้า ทรัพย์สิน ไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่มีความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ในระหว่างการขนส่ง

ไอแคร์ประกันภัย… มีแบบประกันภัยการขนส่งสินค้า ที่ครอบคลุมความเสี่ยงภัยแบบครบถ้วน สำหรับการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งด้วยวิธีใด ขนส่งโดยรถยนต์ ขนส่งโดยรถไฟ ขนส่งโดยเรือ หรือการขนส่งทางอากาศ ความเสี่ยงเป็นเรื่องของความไม่แน่นอน ไอแคร์ประกันภัย ยินดีรับภาระความไม่แน่นอนเหล่านั้นแทนท่าน

สนใจ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • 0-2105-4689

  • ici@icare-insurance.com

549/1 ชั้นที่ 1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (10260)

แหล่งข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัวกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เกี่ยวกับเรา

ฐานะการเงิน


ช่องทางติดต่อ

0-2105-4689

2023 © All right reserved by iCare Insurance