การรับประกัน

  • คุ้มครองรถจักรยานยนต์สูญหายจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และไฟไหม้
  • คุ้มครอง ผู้เช่าซื้อ กรณีเกิดอุบัติเหตุ ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ รวมถึงการเสียชีวิต

กรมธรรม์ประกันภัยความเสียหายทางการเงินสำหรับสินค้าเช่าซื้อประเภทรถจักรยานยนต์

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์คันที่ระบุเอาประกันภัย

แล้วส่งผลให้รถจักรยานยนต์มีความเสียหายถึงขนาดไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้

รวมถึงกรณี รถจักรยานยนต์สูญหายจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และไฟไหม้

และยังคุ้มครอง ผู้เช่าซื้อ กรณีเกิดอุบัติเหตุ ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ รวมถึงการเสียชีวิต

(กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการกระทำใด ๆ ที่ผู้เอาประกันภัยมีส่วนร่วม หรือเจตนากระทำโดยทุจริตทุกกรณี)

สนใจ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • 0-2105-4689

  • ici@icare-insurance.com

549/1 ชั้นที่ 1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (10260)

แหล่งข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัวกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เกี่ยวกับเรา

ฐานะการเงิน


ช่องทางติดต่อ

0-2105-4689

2023 © All right reserved by iCare Insurance